Parkowanie

UWAGA: udało nam się na ten dzień zabezpieczyć ten piękny teren dla Was i zgodnie z otrzymaną informacją można tą infrastrukturę drogową wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem z zachowaniem obowiązujących zasad ruchu drogowego, a i przede wszystkim kultury osobistej i czystości tego miejsca.