Regulamin

Administratorem strony i wszystkich danych jest Krzysztof Strach

Akceptując ten regulamin wyrażam zgodę na przyjęcie do rodziny administratora, a tym samym na dostęp do prywatnych materiałów.

Zobowiązuję się do przestrzegania prawa prywatności osób, przedstawionych w udostępnionych mi materiałach.

Zobowiązuję się przestrzegać praw autorskich.

Naruszenie “Regulaminu” podlega przepisom Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Cywilnego.